GEO GRUPA DEWELOPERSKA

Dla GEO Grupy Deweloperskiej  projektuję materiały promujące kolejne etapy budowy osiedla Fabryka Czekolady w Krakowie (billboardy, foldery, reklamy prasowe)
oraz materiały sprzedażowe (rzuty i karty mieszkań i kondygnacji)